Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

27.01.2023

Większy dochód uprawniający do stypendium socjalnego

WAŻNE!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2023 roku zmianie ulega miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie uprawniający do przyznania stypendium socjalnego / socjalnego w zwiększonej wysokości.

Dochód ten zostaje zwiększony do kwoty 1.294,40 zł

 

Tym samym studenci/doktoranci po raz pierwszy ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego / socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni w roku akademickim 2022/2023, zobowiązani są do złożenia wniosku (Załącznika nr 1) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 

Natomiast osoby, które złożyły wnioski na semestr zimowy i decyzją komisji stypendialnej nie otrzymały takiego stypendium (z uwagi na dochód w przedziale 1051 zł – 1294,40 zł), zobowiązane są złożyć wniosek (Załącznik nr 1) oraz oświadczenie (Załącznik nr 8), w którym informują, że skład rodziny i źródła dochodu nie uległy zmianie w tym okresie i wnioskują o uwzględnienie dokumentów z semestru zimowego do nowego wniosku. W przypadku zaś zmian w składzie i dochodach rodziny, należy dołączyć dokumenty potwierdzające te zmiany.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2023