Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

16.06.2015

ENGLISH COURSES

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie Pracowników UM oraz Doktorantów wszystkich lat na kursy j. angielskiego od 5 października 2015 roku do 10 lipca 2016 roku.

 

Zajęcia odbywają się w Studium Języków o godzinie 15:30, praktycznie każdego dnia. Liczba osób w grupie: 10-13. Termin zapisów/potwierdzenia uczestnictwa do 5 października 2015 roku.

 

 

 

Jak i kiedy się zapisać?

Osoby chętne do kontynuacji prosimy o uregulowanie jednorazowej opłaty do 5 października 2015 roku. 400 zł na konto UM. PEKAO SA O/Lublin 96124054971111000050039148 z dopiskiem „kurs j. angielskiego – 2014/15”. Jest to opłata za cały, roczny kurs.

 

Prosimy o wybranie odpowiedniej dla Państwa grupy. Oczywiście przy niedogodności terminowej (plan zajęć) można będzie grupę zmienić. Proszę na pierwsze zajęcia przynieść dokument opłaty i dać swemu nauczycielowi.

 

Korzystamy z renomowanych wydawnictw: Oxford University Press (seria English File) i Longman. Na podręczniki, jako uczestnicy będą mieli Państwo 15% zniżkę przy ich zakupie w księgarni Polanglo w Lublinie.( HASŁO „Uniwersytet Medyczny”).

 

Pragniemy poinformować nowych słuchaczy, że podręcznik służy, jako główny materiał, do którego dobieramy mnóstwo dodatkowych tekstów/ćwiczeń/materiałów video. Grupę można zmienić na wyższą lub niższą. Szkolenie jest też punktowane w ramach szkoleń ustawicznych/oceny rocznej pracownika.

 

Informację o chęci kontynuowania „chcę kontynuować kurs i proszę o rezerwację miejsca na rok 2015-2016” lub zapisania „proszę o zapisanie na kurs na rok 2015-2016” prosimy przesłać pod adres mailowy piotr.flieger@umlub.pl. W razie pytań tel. 603 397 222.

 

Układ grup wg serii English File (3rd edition)

 • A1 elementary – podręcznik czerwony
 • A2 pre-interm – podręcznik niebieski
 • B1 intermediate – podręcznik zielony
 • B1 intermediate plus – podręcznik amarantowy
 • B2 upper intermediate – podręcznik pomarańczowy
 • C1 advanced – podręcznik turkusowy

 

 

 

Dodatkowo, kilkadziesiąt godzin we wszystkich grupach przeznaczymy na tzw. ‘Academic English’ (Cambridge University Press) w celu dokształcania umiejętności w języku angielskim w dziedzinie szkolnictwa akademickiego na 3 poziomach (Intermediate, Upper Intermediate, Advanced) oraz umiejętności z tzw. ‘Medical English’, bazując na ‘Professional English in Use-Medicine’ (Cambridge University Press).

 

 

 

Grupa A – Poniedziałek 15:30-18 – Grupa Upper Intermediate (kontynuacja) mgr K. Szczekala

Grupa B – Poniedziałek 15:30-18 – Grupa Upper Intermediate/Advanced (kontynuacja) mgr Anna Wawer

Grupa C – Poniedziałek 15:30-18 – Grupa Upper Intermediate (kontynuacja) dr Piotr Flieger

Grupa D – Poniedziałek 15:30-18 – Grupa Pre-intermediate (kontynuacja) mgr Maria Różycka

Grupa E – Wtorek 15:30-18 – Grupa Pre-Intermediate (kontynuacja) dr Piotr Flieger

Grupa F – Wtorek 15:30-18 – Grupa Advanced (kontynuacja) mgr Maria Różycka

Grupa H – Środa 15:30-18 – Grupa Upper Intermediate (kontynuacja) mgr Katarzyna Szczekala

Grupa I – Środa 15:30-18 – NOWA! Grupa Intermediate Plus (początek) dr Piotr Flieger

Grupa J – Czwartek 15:30-18 – Grupa Upper Intermediate/Advanced (kontynuacja) mgr Anna Wawer

Grupa K – Czwartek 15:30-18 – Grupa Elementary (kontynuacja) dr Piotr Flieger

Grupa L – Czwartek 15:30-18 – Grupa Intermediate (kontynuacja)  mgr  Maria Różycka

Grupa M – Czwartek 15:30-18 – Grupa Upper Intermediate(kontynuacja)  mgr Anna Goś

Grupa N – Piątek 15:30-18 – Grupa Pre-Intermediate (kontynuacja) dr Piotr Flieger

Grupa O – Sobota 8:00-10:30 – NOWA! Grupa Elementary (początek) dr Piotr Flieger

 

 

Dla osób nowych dla celów orientacyjnego rozpoznania własnego poziomu przesyłamy wskazówkę do wybrania właściwej grupy.

 

 

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Beginner (książka czerwona)?
  Nic – nauka od „0”.

 

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Pre-intermediate (książka niebieska)?
  Present Simple, TO BE, Articles, can, must, SIMPLE PAST, PRESENT CONT, BE GOING, PRESENT PERFECT.

 

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Intermediate (książka zielona)?
  To, co powyżej + PAST CONT, Verb+ ing/to+ infinitive, must/have to/mustn’t, 1 okres warunkowy, 2 okres warunkowy, used to, passive voice podstawowe czasy, PAST PERFECT, początki mowy zależnej.

 

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Intermediate Plus (książka amarantowa)?
  To, co powyżej + various uses of verbs in obligation, necessity, prohibition, advice statements, can, could, be able to, PHRASAL VERBS, Verb patterns (+ing, +to, +infinitive), have sth done, passive voice, mowa zależna.

 

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na  ENGLISH FILE Upper INTERMEDIATE (książka pomarańczowa)?
  To, co powyżej + action and non-action verbs, PRESENT PERF vs.  SIMPLE PAST,  PRESENT PERF CONT., can, must, should, 3 okres warunkowy, USED TO, Gerunds  and infinitives, mowa zależna całość, Phrasal verbs.

 

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na  ENGLISH FILE Advanced (książka turkusowa)
  To, co powyżej + pytania w różnych czasach i konstrukcjach (specific, question tags, indirect), narrative tenses, passive voice – all forms and passive construction, future time clauses, FUTURE PERFECT, Past modals, Structures after WISH, relative clauses.

 

Życzę przyjemnej nauki w nowym roku szkoleń!

 

 

 

Dr Piotr Flieger

Koordynator Kursu Języka Angielskiego dla Pracowników i Doktorantów UM

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2023