Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

16.03.2017

Najlepsi zostają w Lublinie – stypendium dla laureatów olimpiad oraz turniejów

Do 31 marca 2017 roku trwa nabór wniosków do drugiej edycji Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta – Najlepsi zostają w Lublinie.

 

Najlepsi zostają w Lublinie to program skierowany do studentów I roku szkół wyższych, którzy decydując się na podjęcie dalszej edukacji w Lublinie otrzymują wsparcie finansowe od miasta.

 

Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz przeciwdziałanie odpływowi z terenu miasta zdolnych młodych uczniów kontynuujących naukę na dalszych szczeblach edukacji, jak również wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

 

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę,
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
  • jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin,
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

Wnioski są przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności