Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

25.05.2017

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stwierdzenie pierwszeństwa w przyznaniu miejsca w Domu Studenckim na I termin prac WKDS

Studenci/doktoranci kontynuujący naukę ubiegając się o miejsce w DS na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są:

 

  1. Do zapoznania się z następującymi Regulaminami:
    • przyznawania miejsc oraz kwaterowania w Domach Studenckich UM w Lublinie w roku akademickim 2017/2018,
    • Mieszkańca Domu Studenckiego UM,
  1. Do zapoznania się z tabelą opłat za akademik obowiązującą od października 2017 roku.
  2. Do pobrania druku Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta*, który po wypełnieniu należy osobiście złożyć u Kierownika Domu Studenta, w którym chcą zamieszkać w terminie 25 maja - 09 czerwca 2017 roku.

 

*„Wniosek o przyznanie miejsca w DS ...”, „Dane tele-adresowe” oraz ww. Regulaminy dostępne są w gablotach DS i na stronie internetowej akademiki.umlub.pl (Załącznik nr 1/DS - do pobrania również na portierni DS)

 


 

Studenci/doktoranci, którzy chcą skorzystać z pierwszeństwa w przyznaniu miejsca w akademiku, zobowiązani są do złożenia w Dziale Spraw Socjalnych Studentów (DSSS) Wniosku o stwierdzenie pierwszeństwa w przyznaniu miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty za rok podatkowy 2016 umożliwiające wyliczenie dochodu na jednego członka w rodzinie, zgodnie z wymogami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty przyjmowane będą do 13 czerwca 2017 roku.

Pliki do pobrania

wniosek_o_pierwszenstwo_w_ds.doc

Wniosek do DSSS o stwierdzenie pierwszeństwa w przyznaniu miejsca w DS

zalacznik_2.doc

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

zalacznik_8.doc

Oświadczenie

zalacznik_10.doc

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

zaswiadcz_urzad_skarbowy.docx

Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2018