Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

02.10.2017

Komunikat Kwestora ws. ubezpieczenia NNW dla studentów i doktorantów

Szanowni studenci i doktoranci,

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 ochrona ubezpieczeniowa studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie świadczona jest przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ubezpieczyciela wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W ramach ochrony ubezpieczeniowej przewidziano dwa pakiety ubezpieczenia: Pakiet Podstawowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz Pakiet Rozszerzony w zakresie NNW, zakażeń sepsą, HIV i WZW.

 

Składkę z tytułu ochrony ubezpieczeniowej należy wpłacać do 8 grudnia 2017 roku na następujące rachunki bankowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prowadzone w Banku PKO BP S.A.:

10 1020 3147 0000 8102 0096 9824 studenci I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym;

39 1020 3147 0000 8802 0096 9832 studenci II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym;

35 1020 3147 0000 8502 0096 9857studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej;

40 1020 3147 0000 8302 0096 9865 – studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu;

33 1020 3147 0000 8302 0090 7717 studenci Programów anglojęzycznych;

08 1020 3147 0000 8402 0088 5517 – doktoranci.

 

Wysokość jednorazowej składki za roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, tj. od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r., wynosi:

  • Pakiet podstawowy – składka w wysokości 55,00 PLN.
  • Pakiet rozszerzony – składka w wysokości 70,00 PLN.

 

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie: imienia, nazwiska, numeru albumu studenta/doktoranta, nazwę Wydziału oraz rodzaj pakietu ubezpieczenia.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia:

Dariusz Chanaj

tel.: 81 448 56 06

 

W załączeniu: informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń, dane kontaktowe do zgłaszania szkód oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pliki do pobrania

komunikat_kwestora.pdf

Komunikat Kwestora

informacje_dotyczace_zakresu_ubezpieczenia_wysokosci_swiadczen_oraz_dane_kontaktowe_do_zglaszania_szkod.pdf

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz dane kontaktowe do zgłaszania szkód

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2019