Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

11.10.2017

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

„Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów” ma na celu wspieranie wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów zamieszkałych na terenie Gminy Lublin, którzy prowadzą działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

 

Uchwałą nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379; Nr 179, poz. 2802; z 2012 r. poz. 2486 i z 2013 r. poz. 3434).

 

Stypendium naukowe może być przyznane studentowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych,
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

Stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich,
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia,
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski,
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
 • jeden raz w ciągu studiów doktoranckich.

 

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów ustalono na poziomie równym 40%, a dla doktorantów 50%, minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z zastrzeżeniem, że liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120 dla studentów i 30 dla doktorantów.


Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 będą przyjmowane w terminie: do 31 października 2017 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. 114, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Dodatkowe informacje oraz wszystkie potrzebne materiały można uzyskać pod adresem www.lublin.eu

 

Żródło: lublin.eu

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności