Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

14.11.2017

Wypłaty stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej

Uprzejmie informujemy, że stypendia dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej za październik i listopad zostaną wypłacone 22 listopada 2017 roku.

Podana data jest datą wykonania przelewów.

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku odbioru decyzji stypendialnych w terminie do 20 listopada 2017 r.

Nieodebranie ich powyższym terminie skutkować może wstrzymaniem wypłaty stypendium.

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Marzec 2018