Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

24.09.2018

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok w roku akademickim 2018/2019 na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym

Informacja dotycząca immatrykulacji i harmonogramy zajęć na semestr zimowy dostępne poniżej.

 

Numery grup dziekańskich zostaną podane podczas immatrykulacji.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2019