Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

25.09.2018

Komunikat Kwestor dotyczący ubezpieczenia studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019

Szanowni studenci i doktoranci,

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 ochrona ubezpieczeniowa studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie świadczona jest przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Ubezpieczyciela wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W ramach ochrony ubezpieczeniowej przewidziano dwa pakiety ubezpieczenia: Pakiet Podstawowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz Pakiet Rozszerzony w zakresie NNW, zakażeń sepsą, HIV i WZW.

 

Składkę z tytułu ochrony ubezpieczeniowej należy wpłacać do 7 grudnia 2018 roku na następujące rachunki bankowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prowadzone w Banku PKO BP S.A.:

10 1020 3147 0000 8102 0096 9824 – studenci I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym;

39 1020 3147 0000 8802 0096 9832 – studenci II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym;

35 1020 3147 0000 8502 0096 9857 – studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej;

40 1020 3147 0000 8302 0096 9865 – studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu;

33 1020 3147 0000 8302 0090 7717 – studenci Programów anglojęzycznych;

08 1020 3147 0000 8402 0088 5517 – doktoranci.

 

Wysokość jednorazowej składki za roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, tj. od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r., wynosi:

  • Pakiet podstawowy – składka w wysokości 55,00 PLN.
  • Pakiet rozszerzony – składka w wysokości 70,00 PLN.

 

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie: imienia, nazwiska, numeru albumu studenta/doktoranta, nazwy Wydziału oraz rodzaj pakietu ubezpieczenia.

 

Opłacenie składki na konto Uczelni jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie Ubezpieczycielowi danych osobowych (Imię, Nazwisko, Pesel/numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania) w ramach realizacji podpisanej umowy grupowego dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia:

Dariusz Chanaj

tel.: 81 448 56 06

 

W załączeniu: informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń, dane kontaktowe do zgłaszania szkód oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2019