Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

27.09.2018

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej

 

Informacja dotycząca immatrykulacji i harmonogramy zajęć na semestr zimowy dostępne poniżej.

 

Numery grup dziekańskich zostaną podane podczas immatrykulacji.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2019