Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

17.09.2020

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Farmaceutycznym

Informacje na temat inauguracji roku akademickiego 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego w zakładce "Dla studentów"
 

Na adresy mailowe podane przez studentów przy rejestracji na studia (lub/i na adresy uczelniane w domenie student.umlub.pl w przypadku studentów studiujących wcześniej na Uniwerystecie Medycznym) zostaną przesłane dokumenty, które będą zbierane podczas inauguracji. Druki zamieszczamy także poniżej. Prosimy o ich wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie.
Numery albumów potrzebne do wypełnienia dokumentów będą przesłane w oddzielnej wiadomości mailowej.

 

 

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wpłacać po rozpoczęciu roku akademickiego 2020/2021 na indywidualny numer rachunku studenta, który dostępny jest na Portalu Studenta portal.student.umlub.pl

Identyfikator to numer albumu. Hasło do logowania na Portal Studenta należy zresetować pod adresem: http://umlub.pl/studenci-i-doktoranci/zmiana-hasla/  Podczas resetowania jako identyfikator nalezy podać numer albumu, a w polu adres e-mail prywatny adres mailowy, który podawali Państwo w systemie rekrutacyjnym.

Legitymacje studenckie będą wydawane po wcześniejszym ogłoszeniu przez Dziekanat i za okazaniem dowodu wpłaty.

 

Aktualne harmonogramy zajęć można znaleźć na Portalu studenta (MENU -> Zajęcia -> Harmonogram kierunku . Po wybraniu właściwego semestru studiów klikamy Wydruk, a następnie wybieramy parametry wydruku i klikamy Generuj).

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2021