Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Farmakologia

Aktualności

Lublin, 22 maja 2020 roku

Szanowni Państwo,

informuję, że wszystkie zajęcia z farmakologii dla studentów II i III roku wydziału lekarskiego oraz wydziału lekarsko-dentystycznego przewidziane do realizacji w semestrze letnim 2019/2020, a dotychczas niezrealizowane, będą odbywać się w trybie zdalnym (na platformach e-learningowych). Zaliczenia i sprawdziany zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym (na platformach e-learningowych).
W sprawie ustalenia terminów i formy realizacji zajęć oraz zaliczeń i sprawdzianów proszę kontaktować się bezpośrednio z asystentami, którzy prowadzą z Państwem zajęcia.
Sposób i termin przeprowadzenia egzaminów nie został dotychczas ustalony.

 

Waldemar Turski
Kierownik
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
waldemar.turski@umlub.pl

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Wrzesień 2020