Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fizjologia Człowieka

Koordynator:

dr n. med. Barbara Borowicz

 

Ogłoszenia

20.03.2020

Drogie Studentki i Studenci Kierunku Lekarsko-Dentystycznego,  

w związku z czasowym odwołaniem zajęć na Uczelni i sytuacją w kraju spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, jesteśmy zobowiązani do zastosowania innych metod nauczania Fizjologii Człowieka. Zaplanowane seminaria w Zakładzie Fizjologii odbywają się na zasadzie pracy zdalnej. Jesteście Państwo już po jednym z takich seminariów, dotyczyło ono  Fizjologii układu oddechowego.

W przyszłym tygodniu tj. od 30.03.2020 zgodnie z planem odbędzie się seminarium z Fizjologii układu moczowego. Prosimy o przygotowanie się z obowiązujących zagadnień według zaleceń Asystentów prowadzących zajęcia.

Zamieściliśmy 3 kolejne wykłady on-line, które zgodnie z planem obejmują następujące tematy:

1.          Fizjologia nerek

2.          Regulacja wydzielania hormonów

3.          Regulacja gospodarki kwasowo-zasadowej

Pod koniec przyszłego tygodnia (3.04.2020) zamieścimy przedostatni już wykład w tym semestrze na temat: Gospodarki wodno-elektrolitowej. Wykład ostatni (1-godzinny) na temat Starzenia jest przewidziany w planie 4 maja (poniedziałek).

Z przyczyn obiektywnych ćwiczenia praktyczne nie są aktualnie możliwe do wykonania. Zostaną one uzupełnione natychmiast po odwołaniu zakazu odbywania zajęć na Uczelni. Przypominamy o systematycznym  przyswajaniu materiału z części teoretycznej ćwiczeń z wykorzystaniem wykładów on-line oraz podręcznika podstawowego i literatury uzupełniającej.  Materiał teoretyczny, który każdy student ma obowiązek opanować jest szczegółowo opisany w semestralnym planie zajęć Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka. Prosimy o udostępnianie sobie nawzajem opracowań zagadnień seminaryjnych i innych, po uprzednim skonsultowaniu się z Asystentem, który dokona ewentualnych korekt tych opracowań.

Wszystkich Studentów prosimy o poważne potraktowanie powyższych zaleceń i solidne przestudiowanie obowiązującego materiału.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o  kontakt  ze swoimi Asystentami drogą mailową.

Pozdrawiamy serdecznie.

Kierownik, Koordynator przedmiotu i Asystenci Katedry Fizjologii Człowieka.

 

 

25.04.2020

W mijającym tygodniu odbyło się seminarium z Fizjologii przewodu pokarmowego w formie zdalnej.

Ostatni wykład z Fizjologii starzenia - (1 h) zamieścimy na platformie zgodnie z planem 4.05.2020 (poniedziałek)

Za zgodą Kierownika Katedry, seminarium z Układu dokrewnego (które pierwotnie zaplanowano  w dniach 12-18 maja) i seminarium z Fizjologii rozrodu (które pierwotnie zaplanowano w dniach 19-25 maja) odbędą się w formie zdalnego nauczania odpowiednio w dniach 5-11 maja i 12-18 maja.

Przypominamy o systematycznym  przyswajaniu materiału z części teoretycznej ćwiczeń z wykorzystaniem wykładów on-line oraz literatury podstawowej i uzupełniającej.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o  kontakt  ze swoimi Asystentami drogą mailową lub z koordynatorem (najlepiej przez starostę roku)

Pozdrawiamy

Koordynator przedmiotu i Asystenci Katedry Fizjologii Człowieka.

 

 

27 maja 2020

Szanowne Studentki i Studenci,

Zaliczenie zaległego kolokwium z układu sercowo-naczyniowego (dla tych grup, które nie zaliczały przed zawieszeniem zajęć) odbędzie się 29 maja (piątek) o godz. 11.00 na platformie MOODLE. Zaliczenie odbędzie się w formie testu wielokrotnego wyboru (odpowiedzi A, B, C i D) z jedną prawidłową odpowiedzią. Test będzie składał się z 30 pytań. Czas dostępu do testu będzie wynosił 40 min (11.00-11.40). Na rozwiązanie testu będą Państwo mieli 30 minut. Test należy wykonywać samodzielnie. Do zaliczenia testu konieczne jest udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi. System oceniania podany jest w regulaminie.

Pozdrawiamy serdecznie

Koordynator i Asystenci Zakładu Fizjologii Człowieka.

 

 

Bieżące wykłady:

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Wrzesień 2020