Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fizjologia Człowieka

Koordynator:

dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz

 

Informacje dla studentów.

Drogie Studentki i Studenci,

W związku z odwołaniem wszelkich zajęć na Uczelni i sytuacją w kraju spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, jesteśmy zobowiązani do zastosowania innych sposobów nauczania Fizjologii Człowieka. Zamieściliśmy na stronie internetowej wykłady on-line, które pomogą i umożliwią pełne zrozumienie materiału (https://e-learning.umlub.pl/). Podstawowym źródłem informacji jest także podręcznik Fizjologii Człowieka autorstwa Jana Górskiego.

Materiał teoretyczny, który każdy student ma obowiązek opanować jest szczegółowo opisany w semestralnym planie zajęć Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka. Z przyczyn obiektywnych ćwiczenia praktyczne nie są aktualnie możliwe do wykonania. Modyfikacja planu nauczania sprawi, iż zostaną one uzupełnione natychmiast po odwołaniu zakazu odbywania zajęć na Uczelni.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się ze swoimi asystentami lub koordynatorem droga mailową.

Wszystkich Studentów proszę o poważne potraktowanie powyższych zaleceń i solidne przestudiowanie obowiązującego materiału.

Pozdrawiamy serdecznie.

Kierownik i Asystenci Zakładu Fizjologii Człowieka.

Bieżące wykłady:

 

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Wrzesień 2020