Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opłaty

Rok akademicki 2016/2017

  1. Zasady pobierania opłat obowiązujące studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 wskazuje Uchwałę CCCXCI/2015 z 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne.
  2. Zarządzenie Rektora Nr 59/2016 z 6 czerwca 2016 w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017
  3. Zarządzenie Rektora Nr 83/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2016 Rektora UM w Lublinie z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie stawek opłat za świadczone przez UM w Lublinie usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017
  4. Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

  5. Wniosek o zwolnienie/rozłożenie na raty/przedłużenie terminu opłaty czesnego za semestr.

  6. Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2015/2016.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2017