Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opłaty

Rok akademicki 2019/2020

1. Zasady pobierania opłat obowiązujące studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 wskazuje Uchwałę Senatu CCLXXVIII/2019 z 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne.

2. Zarządzenie Rektora 42/2019 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020.

3. Wniosek o zwolnienie/rozłożenie na raty/przedłużenie terminu opłaty czesnego za semestr.

4. Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2019/2020 (podane stawki dotyczą jednego semestru studiów).

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Luty 2020