Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący do 30.09.2020 roku

Uchwała Senatu nr CCLI/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

Pełna treść regulaminu studiów

Podział roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Rektora nr 44/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2020