Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący do dnia 30.09.2017 roku

Uchwała Senatu nr CDLXXXVI/2016 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

Pełna treść regulaminu studiów.

Podział roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Rektora nr 46/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Marzec 2017