Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stan studentów

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na dzień 30 listopada 2016 roku

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wg S-10 na dzień 30 listopada 2016 roku

 

 

Wydziały

Stan studentów wg wydziałów

Kierunki

Stan studentów wg kierunków

Absolwenci wg kierunków

I Wydział Lekarski
z Oddziałem Stomatologicznym
 

1960

Elektroradiologia

111

x

Higiena stomatologiczna

34

0

Lekarski

930

149

Lekarsko - dentystyczny

459

105

Lekarsko-dentystyczny - Anglojęzyczny

341

28

Techniki dentystyczne

85

25

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

1963

Biomedycyna

47

0

Elektroradiologia

x

17

Lekarski

941

148

Lekarski - Anglojęzyczny

975

125

Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej

1116

Analityka medyczna

189

28

Farmacja

770

130

Kosmetologia

157

56

Wydział Nauk
o Zdrowiu

1778

Dietetyka

109

22

Fizjoterapia

378

188

Pielęgniarstwo

636

242

Położnictwo

323

114

Ratownictwo medyczne

133

34

Zdrowie publiczne

199

102

Ogółem

6817

 

6817

1513

 

 

 

 

W tym ogółem:

 

Studenci studiów stacjonarnych:

4973

Studenci studiów niestacjonarnych:

1844

Cudzoziemcy:

1336

Razem studentów w UM:

6817

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Luty 2018