Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej

Działalność usługowa Zakładu Genetyki Klinicznej obejmuje:

  1. Izolację komórek metodą sortowania (czterolaserowy sorter MoFlo XDP BeckmanCoulter).
  2. Analizy komórek metodą cytometrii przepływowej (10-kolorowy cytometr przepływowy BeckmanCoulter; cytometr przepływowy FlowSight Amnis).
  3. Prowadzenie hodowli komórkowych krótko- i długoterminowych w warunkach standardowych i w zmiennym stężeniu tlenu.
  4. Izolację kwasów nukleinowych: mRNA, DNA, miRNA – z kompleksową analizą ilościową i jakościową (Bioanalizator BioRad, NanoDrop Agilent, Tapestation Agilent).
  5. Analizę kwasów nukleinowych metodą klasyczną PCR i real-time PCR.
  6. Analizę kwasów nukleinowych metodą hybrydyzacji do mikromacierzy.
  7. Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych metodą „next generation”.
  8. Analizę chromosomów metodą klasyczną, FISH i CGH.
  9. Planowanie i przygotowywanie eksperymentów biologicznych In vitro.

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020