Uniwersytet Medyczny w Lublinie

BioMiStem

Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.

 

 

 

 

 

Projekt realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z innymi podmiotami w ramach konsorcjum naukowego, współfinansowany przez NCBR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

 

Projekt (akronim BioMiStem) obejmuje badania nad uszkodzeniami tkankowymi, w tym osteoartritis (OA),które sączęstym efektem przebiegu chorób cywilizacyjnych (CD), w tym otyłości i cukrzycy typu 2 (T2DM). Opracowanie efektywnych strategii leczenia uszkodzonych tkanek dla tej rosnącej grupy chorych, może poprawić ich sprawność oraz zredukować koszty leczenia ich niesprawności. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSCs) oraz ich bioaktywne mikropęcherzyki (MVs) stanową bezpieczne narzędzia w regeneracji tkanek, w tym kości i chrząstki. Ich efektywność regeneracyjna może być wzmocniona przy zastosowaniu zoptymaliozwanych, biozgodnych rusztowań w terapii łączonej. Celem tego projektu jest zoptymalizowanie strategii leczenia uszkodzeń stawów w oparciu o:

  1. Nowe biofunkcjonalizowane kompozyty polimerowe i grafenowe 
  2. Autologiczne lub allogeniczne MSCs, izolowane odpowiednio z tkanki tłuszczowej pacjenta (AT-MSC) lub pępowiny (UC-MSC).

Właściwości biologiczne UC-MSCs zostaną porównane do AT-MSCs, jako alternatywne źródło dla własnych, często nie w pełni funkcjonalnych komórek pacjentów z CD. Właściwości regeneracyjne MSCs i MVs zostaną zbadane w małym i dużym modelu zwierzęcym OA in vivo. Wybrane MSCs zostaną następnie zastosowane w regeneracji stawu kolanowego u pacjentów z T2DM i otyłością. Głównym osiągnięciem projektu będzie bezpieczna i efektywna metoda regeneracji tkanek u pacjentów z CD, którzy często wymagają indywidualnego leczenia.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.12.2021


Członkowie konsorcjum:

  • Uniwersytet Jagielloński - Lider projektu
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk 
  • Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy
  • Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. w Krakowie

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020