Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. "Mistrzowie Dydaktyki"

Projekt „Mistrzowie Dydaktyki” – projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17).

 

Okres realizacji projektu: 05.12.2019-31.12.2022

 

Dofinansowanie projektu: 227 424,00 zł

 

Numer umowy: MNiSW/2019/552/DIR/KH

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022