Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowoczesna farmacja.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu badań nad lekiem.

 

 

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.02.00-00-I015/16

 

Tytuł projektu: Nowoczesna farmacja. Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu badań nad lekiem 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie dbając o zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich z powodzeniem aplikował o środki na realizację projektu pod nazwą „Nowoczesna farmacja. Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu badań nad lekiem ”. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2022. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

 

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2017 – 28 luty 2022

 

Dofinansowanie projektu z UE: 567 088,51 zł

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020