Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej

 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z innymi podmiotami w ramach konsorcjum naukowego realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej”.

 

Przedsięwzięcie dotyczy opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond  laserowych służących do wykrywania markerów nowotworowych i przenikania substancji do guza. Będzie ono realizowane w dwóch etapach:

  1. faza badawcza: obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe,
  2. faza przygotowań do wdrożenia: dotyczy przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w praktyce gospodarczej.

 

Wynikiem realizacji projektu ma być opracowanie i wdrożenie do powszechnego stosowania nowych metod diagnostycznych w onkologii, co przyczyni się do uzyskania zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych.

 

Współpraca przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego pozwoli na transfer know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych do gospodarki.

 

Wykorzystanie w działalności gospodarczej Lidera Projektu wyników badań naukowych i prac rozwojowych będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

 

Przedsięwzięcie uzyskało rekomendację do wsparcia ze środków Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRTEGMED.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 r. – 31.05.2018 r.

 

Członkowie Konsorcjum naukowego:

 

Lider Projektu:

  • SDS Optic sp. z o.o.,

Partnerzy:

  • Fundacja Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020