Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce

 

Projekt realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z innymi podmiotami w ramach konsorcjum, współfinansowany przez NCBR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

Projekt (akronim PersonALL) obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych.

 

Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzenie materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji. Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur około przeszczepowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów.

Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 29.02.2020 (36 miesięcy)

Członkowie konsorcjum:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Lider projektu
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 • Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • NET-O-LOGY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020