Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirurgii i ginekologii onkologicznej – praktyczne kursy dla lekarzy

 

Projekt: „Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirurgii i ginekologii onkologicznej – praktyczne kursy dla lekarzy” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 31.07.2023 r.

 

Dofinansowanie projektu: 2 875 573,25 zł

 

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0157/18-00

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022