Uniwersytet Medyczny w Lublinie

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

Projekt „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów
i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2020

Dofinansowanie projektu: 670 816,00 zł

Nr umowy o dofinansowanie: PPI/PRO/2019/1/00011/U/00001

 

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 10.03.2020r. wszystkie wyjazdy w ramach projektu zostają wstrzymane do odwołania.  

 

Jednocześnie informujemy, że NAWA otrzymała zgodę Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie obecnie realizowanych projektów w ramach Programu „PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” o 12 miesięcy tj. do 30 września 2021.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020