Uniwersytet Medyczny w Lublinie

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

Projekt „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów
i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2020

Dofinansowanie projektu: 670 816,00 zł

Nr umowy o dofinansowanie: PPI/PRO/2019/1/00011/U/00001

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2019