Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Urządzenie do ciągłego preparatywnego rozdzielania mieszanin

substancji techniką ortogonalnej  elektrochromatografii wysokociśnieniowej” o akronimie OHPEC.

 

 

 

Tytuł: „Urządzenie do ciągłego preparatywnego rozdzielania mieszanin substancji techniką ortogonalnej  elektrochromatografii wysokociśnieniowej” o akronimie OHPEC.

Projekt jest realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2”.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Termin realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022