Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów

ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce.

 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z innymi podmiotami w latach 2017 – 2020 realizuje projekt pn. Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją  jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce.

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.12.2020

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020