Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja

 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje projekt pod nazwą „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie II edycja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Okres realizacji projektu: 02.09.2019r. – 31.08.2023r.


Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z011/18-00

 

Wartość projektu: 4 786 053,43 zł

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020