Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wysokie Kwalifikacje Lekarzy - program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

O projekcie

 

 

 

 

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0079/16-00

 

Tytuł projektu: Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie dbając o rozwój i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych kadr medycznych z powodzeniem aplikował o środki na realizację projektu pod nazwą „Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018

 

Dofinansowanie projektu z UE: 642 326,62 zł

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022