Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2015

22.12.2015

Laureaci programu TransFormation.doc obradowali w Warszawie

Laureaci programu... Reprezentacja Lublina

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dr Joanna Kocot, dr Anna Osinka, lek. stom. Magdalena Janczarek, lek. Karolina Janikowska, lek. Lidia Kotuła, lek. Urszula Skrobas oraz mgr Karol Sowiński) znaleźli się w gronie 500 laureatów programu TransFormation. Jest to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”. W ramach programu Młodzi Naukowcy odbyli staże na zagranicznych uczelniach.

 

W dniach 16-17 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące program TransFormation.doc. Na spotkaniu pojawiło się około 480 doktorantów i młodych naukowców z całej Polski.

 

Uczestników szkolenia powitał przedstawiciel kierownictwa MNiSW Dr Andrzej Kurkiewicz, który zaprezentował rezultaty programu realizowanego w wiodących ośrodkach naukowych Kanady, Szwecji oraz Holandii. Następnie laureaci mieli okazję do wymiany poglądów podczas „burzy mózgów”. Networking pomiędzy uczestnikami zainicjował dyskusję dotyczącą problemów młodych naukowców oraz proponowanych rozwiązań. Rozmawiano o nauczaniu umiejętności miękkich, współpracy nauki z biznesem, grupach interdyscyplinarnych oraz międzyuczelnianej wymianie dobrych praktyk. Ciekawym punktem programu była prelekcja przewodniczącej Stowarzyszenia Top 500 Innovators Katarzyny Walczyk-Matuszyk.

 

 

 

Ponadto reprezentanci poszczególnych ośrodków przedstawili prezentacje na temat programu realizowanego na poszczególnych kursach oraz plan wdrażania zdobytych umiejętności. Pierwszego dnia obrad zaprezentował się ośrodek z Ivey Business School, Western University, London w Kanadzie oraz Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Drugiego dnia swoimi wrażeniami podzielili się przedstawiciele z Uniwersytetu Alberty w Edmonton w Kanadzie oraz Uniwersytetu w Wageningen w Holandii.

 

Spotkanie miało charakter otwarty i dynamiczny, a dla uczestników było wartościowym i inspirującym wydarzeniem. W planach jest założenie stowarzyszenia TransFormation.doc oraz nawiązanie współpracy z absolwentami programu Top 500 Innovators.

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020