Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2022

12.05.2022

Forum Akademickie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – ZAPROSZENIE

Zapraszamy społeczność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do udziału w FORUM AKADEMICKIM – cyklu wewnątrzuczelnianych spotkań naukowych, mających na celu stworzenie platformy do wymiany informacji o tematyce prowadzonych badań, wzmocnienie współpracy naukowej badaczy pracujących w różnych zespołach oraz pogłębienie integracji naukowej naszego środowiska.

 

Najbliższe spotkanie, podczas którego wybrani naukowcy przedstawią wyniki badań własnych oraz możliwości badawcze, jakimi dysponują w realizowanych projektach, odbędzie się dnia 14.05.2022 o godz. 10:00.

 

WYSTĄPIENIA ODBĘDĄ SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM.

 

Dane do logowania na platformę ZOOM dostępne są w INTRANECIE.


 

Program

10:00-10:05 Rozpoczęcie

10:05-10:25    Prof. dr hab. Beata Kulik-Rechberger

The hepcidin-ferroportin axis in the assessment of iron homeostasis in infants and young children

(DS 405)

10:25-10:45    Dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. uczelni

Computer-aided design of CNS active compounds

(DS 33)          


10:45-11:05   Prof. dr hab. Jolanta Kotlińska / mgr Paweł Grochecki            

Role of glutamate and dopamine in aversive memory in animal models

(DS 22)


11:05-11:25  Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

Searching for the molecular mechanism of therapeutic action of active ginger extracts on various types of gastric cancer

(DS 201)

 

11:25-11:45  Prof. dr hab. Ewa Urbańska

Effect of memantine on the production of tryptophan metabolites in the rat brain - in vivo studies

(DS 450)


11:45-12:05   Prof. dr hab. Jan Kotarski / dr Bartłomiej Barczyński
Uterine microbiome in patients with endometrial cancer

(DS 120)

 

12:05-12:25 Prof. dr hab. Tomasz Żarnowski

Assessment of the influence of topically applied healing modifiers in patients with glaucoma / Application of 7TeslaMRI in glaucoma neuroimaging / The role of genetic factors in the pathogenesis of corneal endothelium cell dystrophy / Application and evaluation of the effectiveness of blood products in the treatment of eye surface diseases

(DS 179)

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022