Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

24.11.2020

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Etyczne, prawne i społeczne aspekty biobankowania ludzkiego materiału biologicznego”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Konsorcjum BBMRI.pl zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową „Etyczne, prawne i społeczne aspekty biobankowania ludzkiego materiału biologicznego”.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2020 roku online.

 

Konferencja dedykowana jest głównie pracownikom biobanków oraz osobom bezpośrednio zainteresowanym tematyką.

 

Wydarzenie jest połączeniem wykładów oraz dyskusji z możliwością uzyskania porad eksperckich.

 

 

Poruszane tematy

 • Relacje pomiędzy komisjami bioetycznymi a biobankami
 • Jak stworzyć zrozumiały formularz informacyjny dla uczestników badań
 • Badania na LM Bareligie – bariera czy szansa?
 • Zmiany w przepisach prawnych dotyczących eksperymentu medycznego od 1 stycznia 2021r.
 • Ochrona danych w biobankowaniu
 • Błędy w praktyce diagnostycznej
 • Umowy na transfer materiału i danych
 • Biobanki – spojrzenie psychologa i socjologa
 • Media społecznościowe w biobankowaniu

 

 

Zgłoszenia

 

E-mail: zepm@umlub.pl

 

Termin zgłoszeń: 23.11.2020

 

W zgłoszeniu proszę napisać:

 • imię i nazwisko
 • stopień/tytuł naukowy
 • afiliację
 • informację czy są Państwo zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie ze wskazaniem liczby punktów edukacyjnych

 

Program konferencji

25 listopada 2020 (środa) – Aspekty etyczne

13.00-13.05

Otwarcie

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji UM w Lublinie

Wprowadzenie

Dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. ucz.

Koordynator zad. 6 w projekcie bbmri.pl

 

Prowadzenie: Dr hab. Jarosław Sak, prof. ucz.

13.05-13.45

Dr hab. Marek Czarkowski, prof. ucz.

Relacja: komisje bioetyczne a biobanki – polska specyfika

13.45-14.30

Dr Agata Bloswick

Czytelny i zrozumiały formularz informacyjny dla uczestników badań

14.30-15.15

Prof. dr  hab. Piotr Morciniec

Badania na LMB a religie – bariera czy szansa?

15.15-16.00

Pytania do ekspertów. Dyskusja

16.00-16.40

Dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. ucz.

Badania mikrobiomu ludzkiego a biobanki - aspekty etyczne

16.40-17.00

Dr hab. Jarosław Sak, prof. ucz.

Biobanki a genealogiczne badania genetyczne

 

26 listopada 2020 (czwartek) – Aspekty prawne

Prowadzenie: Dr hab. Rafał Patryn, prof. ucz.

13.00-14.30

Dr Dorota Krekora-Zając

Ochrona danych w biobankowaniu

14.30-15.15

Dr Elżbieta Puacz

Błędy w praktyce diagnostycznej związanej
z badaniami na materiale biologicznym

15.15-16.00

Pytania do ekspertów. Dyskusja

16.00-17.00

Dr hab. Rafał Kubiak, prof. ucz.

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących eksperymentu medycznego od 1 stycznia 2021 roku

 

27 listopada 2020 (piątek) – Aspekty społeczne

Prowadzenie: Dr Anita Majchrowska

13.00-13.45

Dr Michał Wiechetek

Psychologiczne aspekty biobankowania

13.45-14.30

Dr hab. Jan Domaradzki

Społeczeństwo wobec biobankowania

14.30-15.15

Mgr Piotr Lewandowski

Wykorzystanie mediów społecznościowych
w biobankowaniu

15.15-16.00

Pytania do ekspertów. Dyskusja

16.00

Zakończenie:  Dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. ucz.

 

 

 

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021