Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

19.11.2020

Ogłoszenie konkursów NCN OPUS 20 +LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Przypominamy o aktualnych naborach w ramach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów na realizację projektów badawczych OPUS 20 (w tym LAP), SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

 

OPUS 20 (w tym LAP)konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

  • bez udziału partnerów zagranicznych; /wniosek OPUS
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; /wniosek OPUS
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej); /wniosek OPUS
  • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej; /wniosek OPUS LAP
  • w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych; /wniosek OPUS LAP

 

SONATA – konkurs dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania trwające 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

 

PRELUDIUM BIS – konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Maksymalna wysokość finansowania jednego projektu w konkursie PRELUDIUM BIS może wynieść 180 000 zł. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Co więcej, konkurs PRELUDIUM BIS wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy zobowiązani są do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Również w tym roku NCN oraz Niemiecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) podtrzymują współpracę, ogłaszając konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4. Konkurs jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 roku, o godz. 16:00. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku w konkursie prosimy o kontakt (tel. 81 448 5296) maksymalnie do końca listopada 2020 roku.

 

Wszystkie prace nad wnioskiem powinny być zakończone najpóźniej do 7 grudnia 2020 roku, po tym terminie zamknięte wnioski zostaną przekazane do akceptacji Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Andrzeja Stepulaka.

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2021