Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.12.2020

Podpisano umowę o współpracy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Wojskowego Instytutu Medycznego

Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, podpisali umowę o szerokoprofilowej współpracy w dziedzinie: telemedycyny, teleedukacji i cyfryzacji.

 

Na początek mają być realizowane projekty badawcze w oparciu o technologie cyfrowe, w których WIM i UM odgrywają w Polsce wiodącą rolę.

 

Metodyka działań związanych z telemedycyną z założenia ma być skierowana na priorytetowe problemy społeczne. Dzięki wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań podniesiony zostanie standard usług zdrowotnych, a przede wszystkim zwiększy się ich dostępność.

 

W przypadku województwa lubelskiego wpłynie to na realizację koncepcji Unii Europejskiej „Smart Village” („inteligentnych wsi”), która zakłada tworzenie nowych możliwości rozwoju i podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ze swej strony ma do zaoferowania najnowocześniejsze w Polsce i najlepiej wyposażone Centrum Symulacji Medycznej, którym kieruje Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamil Torres.

 

Ponadto Uniwersytet Medyczny deklaruje wsparcie specjalistów – klinicystów z wielu dziedzin medycyny. Jedną z nich, objętych współpracą, jest okulistyka.

 

Wymianę doświadczeń w leczeniu chorób oczu zapewnia Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji UM prof. dr hab. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej.

 

Współpraca zaowocuje wspólnymi projektami prowadzonymi w Lublinie.

 

Uczestnicy mają się ubiegać o wsparcie finansowe z grantów europejskich.

 

Podpisane porozumieniem jest dokumentem ramowym, dzięki któremu będą mogły być zawierane umowy szczegółowe.

 

Sygnatariusze zobowiązali się do budowania wzajemnych kontaktów na zasadach równości, rzetelnego partnerstwa, z zachowaniem i poszanowaniem wspólnych interesów.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021