Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

26.04.2021

Ewaluacja nauczycieli akademickich

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki wraz z Prorektorem ds. Osobowych i Rozwoju Kadry oraz Prorektorem ds. Nauki przekazują poniższą informację:

 

 

 

Akcja Ewaluacja – wersja dostępna cyfrowo

 

 

 

System CEM z częścią modułu SONAR został uruchomiany pod adresem:

https://e-csm.umlub.pl/cem_system/index.php

 

 

W razie pytań uruchomiony został mail pomocniczy: cemsystem@umlub.edu.pl

 

 

 

 

Komunikat z dnia 29.04.2021

Uprzejmie informujemy, że decyzją Jego Magnificencji Rektora, formularze nauczycieli z możliwością dołączania osiągnięć w systemie SONAR pozostaną aktywne do dnia 16.05.2021r.

 

 

 

 

Komunikat z dnia 10.05.2021

Uprzejmie informujemy, że formularze do oceny nauczycieli pozostaną aktywne dla kierowników do dnia 31.05.2021r.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021