Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.09.2021

Konferencja LubTech-Digital Health 2021 za nami

Wspólne zdjęcie przedstawicieli UM w Lublinie – uczestników panelu dyskusyjnego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uczestnikami konferencji LubTech-Digital Health

Wyzwania związane ze zdrowiem cyfrowym: plany, projekty i strategie działania były szeroko dyskutowane podczas konferencji LubTech-Digital Health 2021, która odbyła się w trybie hybrydowym w dniu 8 września 2021 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

 

Rozwiązania cyfrowe w diagnostyce i opiece medycznej stają się faktem i naturalnie powodują łączenie dyscyplin, które z medycyną/ naukami medycznymi miały dość marginalny związek. Medycyna cyfrowa staje się szansą, nie tylko w wymagającej dobie pandemii.

 

Uczestnicy panelu II : „Transformacja cyfrowa w systemie opieki medycznej – dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy” dyskutowali o warunkach, które winny być spełnione, aby medycyna cyfrowa mogła być kompleksowo rozwijana w województwie lubelskim w szczególności w oparciu o bazę zasobów lubelskiego Uniwersytetu Medycznego i szpitali klinicznych. Uznano za kluczowe wykorzystanie teleinformatycznych zasobów ludzkich i aparaturowych lubelskich uczelni do stworzenia niezbędnej infrastruktury medycyny cyfrowej, na co szanse daje niedawno powołana Lubelska Unia Cyfrowa.

 

W nowej strategii rozwoju regionalnego transformacja cyfrowa w zakresie medycyny i opieki zdrowotnej jest jednym z priorytetów, a jego realizacja będzie możliwa w szczególności dzięki tworzeniu Wschodniego Centrum Medycyny Cyfrowej przy UMLub.

 

Pozostałe bloki tematyczne konferecji LubTech-Digital Health dotyczyły:

  • krajowego systemu wsparcia innowacji w e-zdrowiu,
  • praw i uwarunkowań społecznych w wykorzystaniu technologii cyfrowych w obszarze e-zdrowia oraz
  • znaczenia europejskich, krajowych i regionalnych systemów innowacji

 

Inicjatywa konferencji powstała w ramach Klastra Lubelska Medycyna – działającego w obszarze zdrowia i medycyny, który powołały Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w styczniu 2014 roku.

 

Fot. Agnieszka Wrońska

 

 

Więcej:

Radio Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021