Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.01.2022

Wydział Nauk o Zdrowiu partnerem międzynarodowego projektu ETHCOM

Wydział Nauk o Zdrowiu (Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie) został partnerem międzynarodowego projektu “Strengthening the ethical competence of future nurses and midwives: An inter-professional action-learning project on experiential training methods” (ETHCOM).

 

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus +, KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education (Agreement Number: 2021-1-BE02-KA220-HED-000032015).

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji etycznych przyszłych pielęgniarek i położnych poprzez analizę oraz wdrożenie innowacyjnych metod uczenia się.

 

Wśród celów szczegółowych projektu znajdują się:                       

  1. Harmonizacja programów nauczania na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo z potrzebami etycznymi pielęgniarek/położnych, które wiążą się z wieloma wyzwaniami w środowisku pracy.
  2. Opracowanie i wdrożenie metod kształcenia międzybranżowego w celu podniesienia kompetencji etycznych studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz wzmocnienie warsztatu dydaktycznego nauczycieli uczestniczących w edukacji pielęgniarek/położnych.
  3. Wzmacnianie kompetencji aktywnego rozwiązywania konfliktów etycznych pracowników opieki zdrowotnej pracujących w interdyscyplinarnych zespołach o różnych podejściach, poglądach i przekonaniach oraz w trudnych sytuacjach kulturowych.
  4. Rozwój interdyscyplinarnych umiejętności rozwiązywania problemów etycznych związanych z dylematami etycznymi w nowoczesnych warunkach klinicznych.

 

Budżet projektu: 324.103,00 Euro

 

Konsorcjum projektu składa się z 5 partnerów:

  • UC LIMBURG (Belgia) – lider i koordynator prac projektowych,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polska),
  • ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA (Portugalia),
  • LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU (Finlandia),
  • KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID, Kortijk (Belgia).

 

Projekt został zaplanowany na 36 miesięcy (01.02.2022-31.01.2025). W pracach projektu uczestniczy dr hab. n o zdr. Beata Dobrowolska, prof. ucz. wraz z zespołem.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022