Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

16.05.2022

Sympozjum: Żywność i zdrowie. Pola współpracy UP i UMLub

Żywność i zdrowie to duet, który idzie ze sobą w parze. Jedno odbija się w drugim, wpływając na życie człowieka. Nie bez powodu mówią, że „jesteś tym, co jesz”. A jeśli jesz świadomie i efektywnie, i łączysz przy tym przyjemne z pożytecznym? Z pewnością, Twoje zdrowie odwdzięczy się Tobie!

 

Zapraszamy do dyskusji wokół żywności funkcjonalnej, która wyjątkowo dobrze wpływa na zdrowie i funkcjonowanie organizmu.

 

Nad tematem funkcjonalnego odżywiania pochylą się wspólnie specjaliści do spraw żywności i żywienia z Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Tę przystępną dawkę wiedzy w pigułce zaserwują 26 maja podczas specjalnego sympozjum.

 

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Patronat nad wydarzeniem objęli:

JM Rektor UM, prof. dr hab. n. med. WOJCIECH ZAŁUSKA

JM Rektor UP, prof. dr hab. KRZYSZTOF KOWALCZYK

 

 

 

 

Sympozjum:
Żywność i zdrowie. Pola współpracy
Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

26 maja 2022
godz. 12:00

 

prof. dr hab. n. med. HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ

„Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra”

 

Prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz jest specjalistą psychiatrii i terapii środowiskowej. Pełni funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz kierownika Katedry i I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Psychiatrii.

 

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą nutripsychiatrii, zaburzeń afektywnych, psychotycznych oraz nerwicowych, uzależnień, psychiatrii dzieci i młodzieży i psychiatrii środowiskowej.

 

 

 

dr hab. PAWEŁ GLIBOWSKI, prof. UP

„Funkcjonalne napoje jabłkowe jako wsparcie w pracy jelit”

 

Dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP reprezentuje Katedrę Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zajmuje się tematyką łączenia technologii żywności i żywienia człowieka. Analizuje możliwości zastosowania fruktooligosacharydów, czyli jednej z rozpuszczalnych frakcji błonnika w różnych produktach spożywczych, w większości mlecznych napojach fermentowanych. Bada również wpływ żywienia na wybrane choroby dietozależne (np. otyłość).

 

 

 

dr hab. n. farm. WOJCIECH KOCH, prof. UM

dr n. farm. KAMILA KASPRZAK-DROZD

„Co należy pić? A może by tak pokochać polifenole?”

 

Dr hab. Wojciech Koch, prof. UM jest farmaceutą, specjalistą bromotologiem. Pełni funkcję kierownika Zakładu Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół chemii żywności, badań substancji odżywczych i nieodżywczych w racjach pokarmowych oraz produktach spożywczych.


Zajmuje się oceną produktów spożywczych z wykorzystaniem metod analitycznych i chemometrycznych, a także zastosowaniem metod chromatograficznych i spektroskopowych w ocenie biodostępności składników nieodżywczych i odżywczych, w tym substancji mineralnych, z diety oraz produktów spożywczych, w tym suplementów.

 

 

Dr Kamila Kasprzak-Drozd reprezentuje Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie pracuje w Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą analizy wtórnych metabolitów roślinnych oraz aktywności antyoksydacyjnej próbek roślinnych oraz żywności funkcjonalnej.

 

 

 

dr JUSTYNA LIBERA

„Spojrzenie na żywienie, czyli na czym bazuje dieta korzystna dla oczu”

 

Dr Justyna Libera jest adiunktem na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od kilku lat współtworzy zespół dietetyków uczelnianej poradni dietetycznej, gdzie pracuje na płaszczyźnie psychodietetycznej z osobami o nieprawidłowej masie ciała.

 

W pracy badawczej skupia się na projektowaniu żywności funkcjonalnej dedykowanej osobom z chorobami dietozależnymi (m.in. produkty zbożowe o niskim indeksie glikemicznym dla osób z cukrzycą) oraz produktów spożywczych wzbogacanych w substancje bioaktywne pochodzące z odpadów technologicznych, zgodnie z trendem „zero waste”.  W wolnym czasie angażuje się w edukację żywieniową seniorów, prowadząc wykłady dotyczące dietetyki i żywienia, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 

 

 

prof. dr hab. n. chem. EMILIA FORNAL

„Fałszowanie żywności - konsekwencje społeczne i zdrowotne”

 

Prof. Emilia Fornal jest chemikiem analitykiem oraz ekspertem w zakresie chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Pełni funkcję Prodziekana Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i kierownika Katedry Dietetyki i Bioanalityki.

 

Prowadzi badania naukowe obejmujące wszechstronne analizy żywności z wykorzystaniem nowoczesnych metodyk analitycznych, których głównym celem jest zwiększenie jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Jest kierownikiem projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

dr inż. MACIEJ NASTAJ

„Słodycze przyszłości”

 

Dr Maciej Nastaj reprezentuje Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na projektowaniu nowej żywności funkcjonalnej, o wysokiej zawartości białka przy jednocześnie obniżonej lub całkowicie zredukowanej zawartości cukru. Technologia ta jest przeznaczona głównie dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko (sportowców/osób aktywnych fizycznie) oraz diabetyków.

 

 

 

Moderatorzy:

prof. dr hab. n. med. ROBERT REJDAK

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

dr hab. inż. BARTOSZ SOŁOWIEJ, prof. UP

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022