Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

15.03.2017

Horizon 2020: Sukces projektu badawczego z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

 

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. Grażyny Ginalskiej z Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego uczestniczył w europejskim konkursie M-Era.net Call 2016 w ramach Horizon 2020. Projekt badawczy PNANO4BONE „Nanovectorsengineered for plasma enhanced theranostics in regenerative medicine” („Zaprojektowanie nanowektorów do pracy z plazmą w celu wzmocnienia teranostyki w medycynie regeneracyjnej”) uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 445 868 euro.

 

Międzynarodowe konsorcjum badawcze projektu tworzą: Luxembourg Instutute of Science and Technology (lider) oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska, Universite Catholique de Louvain (Belgia); Polytechnic University of Catalonia (Hiszpania), Cellon SA (Luksemburg). Zaplanowane przez międzynarodowy zespół interdyscyplinarny badania stanowią nowe podejście modyfikacji biomateriałów w medycynie regeneracyjnej i pozwolą na opracowanie i wyodrębnienie oryginalnego materiału kościozastępczego pozwalającego poprawić proces gojenia kości poprzez ograniczenie tworzenia się zwłóknień w obrębie biomateriału oraz przyspieszenie procesów angiogenezy i regeneracji w miejscu implantacji. Ponadto, multifunkcjonalne nanowektory umożliwią lepsze monitorowanie procesów regeneracyjnych w miejscu implantacji poprzez detekcję – z użyciem sond fluorescencyjnych.

 

Uzyskanie finansowania badań w ramach prestiżowego konkursu Horizon 2020 to wielki sukces zespołu Katedry.

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2018