Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

12.04.2017

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Dietetyk w polskim systemie ochrony zdrowia w perspektywie wyzwań medycyny klinicznej i zdrowia publicznego”

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Dietetyk w polskim systemie ochrony zdrowia w perspektywie wyzwań...

W dniu 3 kwietnia 2017 roku w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie miały miejsce obrady Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „DIETETYK W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ MEDYCYNY KLINICZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO”, zorganizowanej przez Zakład Dietetyki Klinicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM. Komitetowi Organizacyjnemu i Naukowemu konferencji przewodniczył dr hab. Michał Skrzypek.

 

Obrady konferencji toczyły się pod patronatem JM Rektora UM w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie prof. dr hab. n. med. Ireny Wrońskiej, a także konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego dla woj. lubelskiego, prof. dr hab. n. med. Teresy B. Kulik. Patronatu konferencji udzieliło Polskie Towarzystwo Dietetyki.

 

 

Sesja plenarna poświęcona była dyskusji nad tożsamością zawodową dietetyka oraz regulacjami prawnymi, określającym status zawodu dietetyka w polskim systemie ochrony zdrowia, na tle rozwiązań w innych krajach UE, a także wskazaniu wyzwań dla tego zawodu wynikających z aktualnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, ze zwróceniem uwagi na możliwości aplikowania na terenie dietetyki dokonań nauk o zachowaniu. W sesji plenarnej wykłady wygłosili:

  • prof. dr hab. n. med. Teresa B. Kulik, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego UM w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego dla woj. lubelskiego,
  • prof. dr hab. n. hum. Beata Tobiasz-Adamczyk, kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum UJ,  
  • prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością,
  • dr inż. Danuta Gajewska, z Katedry Dietetyki SGGW, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki,
  • prof. nadzw. dr hab. n. hum. Wojciech Bielecki, kierownik Zakładu Patologii Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • dr n. hum. Zofia Słońska, z-ca kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Sesja tematyczna I była poświęcona wskazaniu wyzwań klinicznych dla praktyki dietetycznej. Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek (UM w Lublinie), dr n. med. Piotr Dziemidok (IMW w Lublinie), dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska (UM w Lublinie), dr n. med. Anna Brzozowska (UM w Lublinie), dr hab. n. med. Tomasz Zapolski (UM w Lublinie), dr hab. n. hum. Michał Skrzypek (UM w Lublinie), a także dr hab. n. med. Jolanta Masiak (UM w Lublinie).

 

W czasie II sesji tematycznej dyskutowano postępy w zakresie dietetyki, unikalny wkład tej dziedziny do nauk o zdrowiu, a także podjęto próbę określenia obszarów współpracy multidyscyplinarnej. Wykłady wygłosili: prof. nadzw. dr hab. n. społ. Dorota Turska i dr n. hum. Anita Rawa-Kochanowska (UMCS), dr hab. n. farm. Zbigniew Marzec (UM w Lublinie), dr hab. inż. Bożena Kiczorowska (UP w Lublinie), dr n. roln. Anita Aranowska (Instytutu Kardiologii w Warszawie), dr n. farm. Agnieszka Marzec (UM w Lublinie),  dr n. rol. inż. Renata Krzyszycha (UM w Lublinie), a także dr n. med. inż. Bogdan Szponar (UM w Lublinie).

 

Integralną częścią programu konferencji była  sesja satelitarna Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie, którą otworzył wykład mgr Karoliny Goral (UM w Lublinie). W ramach sesji zostały zaprezentowane referaty przygotowane przez studentów studiów drugiego stopnia na kierunku dietetyka, prowadzących badania naukowe pod kierunkiem opiekunów Koła.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności