Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

13.11.2017

Uniwersytet Medyczny w Lublinie współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi

Warsztaty i wykłady, zajęcia w laboratoriach i pracowniach, spotkania z naukowcami i studentami, wizyty w Uczelni i w szkołach – oto najważniejsze aktywności w ramach współpracy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ze szkołami ponadgimnazjalnymi. 

 

 

Pierwsze umowy podpisane zostały w marcu 2016 roku. Dziś w gronie współpracujących z Uczelnią znajduje się 15 szkół ponadgimnazjalnych. Spośród nich 11 uzyskało status szkoły partnerskiej, co jest zwieńczeniem rocznej współpracy z Uniwersytetem.

 

Szkoły partnerskie:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w  Świdniku – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku

 

Szkoły współpracujące:

 • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

 

Jak to działa?

W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach prowadzonych zarówno na terenie Uczelni, jak i szkoły przez nauczycieli akademickich oraz studentów działających w organizacjach studenckich czy kołach naukowych. Ponadto młodzież szkolna towarzyszy społeczności akademickiej podczas różnych wydarzeń, w zorganizowanych grupach odwiedza jednostki naukowe Uczelni, poznając specyfikę studiowania.  

 

W przedsięwzięcie zaangażowani są nauczyciele akademiccy z różnych jednostek Uniwersytetu. Piętnastu z nich pełni funkcję opiekunów dla poszczególnych szkół, odpowiadając za organizację zajęć oraz kontakty ze szkołami:
 

 • dr hab. Agnieszka Bień, Zakład Podstaw Położnictwa
 • dr Anna Boguszewska-Czubara, Katedra i Zakład Chemii Medycznej
 • dr Patrycja Chylińska-Wrzos, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej
 • dr Agnieszka Grzegorczyk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
 • dr Joanna Listos, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
 • dr Dorota Luchowska-Kocot, Katedra i Zakład Chemii Medycznej
 • dr Patrycja Misztal-Okońska (wcześniej dr Magdalena Młynarska), Zakład Ratownictwa Medycznego
 • dr Anna Olszewska, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka
 • dr hab. Anna Oniszczuk, Zakład Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii
 • dr Małgorzata Pabiś, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej
 • dr Sebastian Radej, Zakład Anatomii Prawidłowej
 • dr Agnieszka Sochaczewska-Dolecka Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
 • mgr Anna Sokołowska, Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
 • dr Bogdan Szponar, Zakład Dietetyki Klinicznej
 • dr Paweł Węgorowski, Zakład Onkologii Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

 

W ciągu minionego roku akademickiego z oferty Uczelni skorzystało ponad 1 200 uczniów.

 

 

Co o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie mówią sami zainteresowani?

„Zajęcia, w których braliśmy udział były ciekawe. Podobają nam się eksperymenty, ćwiczenia praktyczne – szczególnie te, które możemy wykonać sami” – komentowali zgodnie licealiści po zajęciach w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej.

 

„Uczniowie z niecierpliwością oczekują każdego wyjazdu na Uczelnię. Dzięki takim spotkaniom rozszerzają swoją wiedzę z zakresu biologii i chemii. Mają możliwość wykonywania ćwiczeń praktycznych, co jest dla nich najcenniejsze, ponieważ rozwija wyobraźnię i pozwala łatwiej przyswoić wiedzę teoretyczną z lekcji” – podsumowuje Pani Aneta Wolak ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.

 

 „Cieszymy się, że nasza młodzież miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań na warsztatach i wykładach prowadzonych w profesjonalnych laboratoriach przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego – ludzi z pasją” – słyszymy od Pani Beaty Nowińskiej z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku.

 

„Zauważamy zwiększenie zainteresowania młodzieży kierunkami medycznymi. Uczelnia staje się dla uczniów bardziej przystępna, przyjazna (…)” – mówi Pani Ilona Czernecka z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie.

 

 

Więcej informacji na temat współpracy ze szkołami znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura Promocji i Rozwoju Uczelni.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2018