Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

17.04.2018

Druga edycja konkursu MINIATURA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu MINIATURA 2 na działania naukowe.

 

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki zaś jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

 

W konkursie MINIATURA 2 finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku.

 

Wniosek o finansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wyłącznie w  formie elektronicznej w systemie OSF (Obsług a Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl., który można udostępnić redaktorowi pomocniczemu  w Dziale Nauki w celu sprawdzenia pod względem formalnym, najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym zamknięciem.

 

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

  • +48 81 448 50 32,
  • +48 81 448 50 30,
  • +48 81 448 50 33.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Więcej informacji na stronie NCN.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2019