Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

30.07.2018

Zmarł prof. zw. dr hab. n. med. Marian Kazimierz Klamut

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z głębokim smutkiem i żalem zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2018 roku zmarł prof. zw. dr hab. n. med. Marian Kazimierz Klamut – Rektor Akademii Medycznej w Lublinie, w latach 1990-1996. Organizator i Dziekan pierwszego w Europie Wydziału Pielęgniarskiego. Twórca akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce. Pionier i współtwórca radiologii zabiegowej. Wieloletni kierownik pierwszego w kraju Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, utworzonego w 1972 r. Wybitny lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i rentgenodiagnostyki, uczestniczący aktywnie w pracach Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komisji Radiologii Doświadczalnej Komitetu Fizyki Wydziału VI Polskiej Akademii Nauk oraz wielu innych towarzystw naukowych.

 

W uznaniu zasług dla rozwoju polskiej medycyny oraz za osiągnięcia w pracy naukowej, klinicznej, dydaktycznej i organizacyjnej, został uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Odznaką „Za zasługi dla miasta Lublina”, Odznaką „Zasłużony dla Lubelszczyzny” oraz innymi medalami i odznakami za pracę zawodową i społeczną.

 

Żegnamy wybitną postać polskiej medycyny akademickiej, cenionego pracownika nauki, autora i współautora licznych prac badawczych, doskonałego organizatora procesu naukowo-dydaktycznego, wychowawcę wielu pokoleń kadr medycznych.

 

Odszedł wspaniały Człowiek, wielki lekarz humanista, nieprzeciętny autorytet naukowy i kliniczny, poważany przez społeczność uniwersytecką absolwent pierwszego rocznika Wydziału Lekarskiego, przyjaciel Uczelni.

 

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom  Zmarłego składają

Rektor, Senat, Rady Wydziałów

 oraz Społeczność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 14

na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2019