Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

12.09.2018

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin 2018

Firmy, naukowcy i wynalazcy, którzy chcą dołączyć do elitarnego grona wyróżnionych przez kapitułę konkursową Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin mają czas do 14 września 2018 roku na złożenie aplikacji w ramach jednej z czterech kategorii. Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu poznamy podczas dorocznej Gali Przedsiębiorczości.

 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Laureaci nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu.

 

W tegorocznej edycji konkursu bez zmian pozostają kategorie czyli: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta oraz Małe Firmy.

 

Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

 

 1. w kategorii „Innowacyjność”:
  a. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności,
  b. uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
   
 2. w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”:
  a. osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem,        
  b. wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub  wdrożeniowe;
   
 3. w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”:
  a. pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin,
  b. zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne,
  c. posiadają rozpoznawalną markę;
   
 4. w kategorii „Młode Firmy”:
  a. wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa,
  b. posiadają potencjał do dalszego rozwoju,
  c. wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.

 

Zgłoszenie do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej kategorii znajdującego się na stronie internowej oraz przesłanie go na adres: inwestorzy@lublin.eu do 14 września 2018 roku.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2019