Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.10.2018

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

1 października Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki 2018/2019. Na wszystkich kierunkach studiów Uczelnia kształcić będzie ponad 6 900 żaków. Inauguracji roku akademickiego towarzyszyło otwarcie nowego budynku Centrum Symulacji Medycznej.

 

Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz rządowych na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim, władz samorządowych, rektorów uczelni i zaproszonych gości odbyła się w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego.

 

W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor podsumował miniony rok akademicki i nakreślił plany i zamierzenia na ten właśnie rozpoczęty. Mówił o potencjale Uniwersytetu, który tworzy m.in. znakomita kadra akademicka obecna we władzach krajowych, europejskich i światowych gremiów naukowych oraz strukturach medycznego nadzoru specjalistycznego. Podkreślił, że dumą Uczelni są także studenci, którzy nie zapominają o misji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w której zawarta jest opieka i leczenie ludzi chorych i cierpiących. „Jesteśmy wdzięczni za historię, z której wyrośliśmy, dzięki której jesteśmy mądrzejsi i bogatsi (…) Jesteśmy spadkobiercami naszych poprzedników, wybitnych naukowców i organizatorów życia Uczelni, wdzięczni im za wkład, który wnieśli w rozwój naszej Alma Mater” – zaznaczył prof. dr hab. Andrzej Drop. Na koniec zachęcił do ciągłego podnoszenia wiedzy, życzył poczucia dobrze wykonanych zadań i osiągania wyznaczonych celów.

 

Głos zabrał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że „finansowanie polskiej nauki musi być co roku zwiększane po to, aby stała się ona lokomotywą dla wzrostu gospodarczego kraju”. Docenił także wkład uczelni Lublina w kształtowaniu przyszłych elit RP. „To tutaj w Lublinie, na waszych wspaniałych uczelniach, wykuwa się wiedza, osiągnięcia oraz przyszłość polskiej nauki” – mówił.

 

Uroczystą immatrykulację przedstawicieli studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Medycznym przeprowadziła prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych – Prorektor ds. Kształcenia, wręczając nowym żakom symboliczne indeksy. Po ślubowaniu głos zabrali przedstawiciele Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz studentów anglojęzycznych.

 

Wśród otrzymanych przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odznaczeń i wyróżnień, wręczonych podczas uroczystości inauguracyjnej, znalazły się m.in.: Krzyże Zasługi – Złote, Srebrne i Brązowe, Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej i Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Pracownicy Uczelni otrzymali Medale Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. JM Rektor uhonorował Premiera Mateusza Morawieckiego okolicznościowym medalem Amicus Almae Matris, co oznacza Przyjaciel Uniwersytetu.

 

Wręczono także dwie statuetki „Sowy”, będące dorocznym wyróżnieniem dla „Lidera Cytowań” – wyróżnienie za rok 2017 otrzymał prof. dr hab. Tomasz Rechberger, natomiast statuetkę i wyróżnienie za rok 2018 – prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Sztuka, ludzie i medycyna” wygłosiła prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos.

 

Uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 towarzyszyło otwarcie nowego budynku Centrum Symulacji Medycznej. „Miejsce to pozwoli na zintegrowane kształcenie na wszystkich naszych kierunkach (…). Powołanie i zaistnienie takiej jednostki w strukturze uczelni to jeden z obowiązujących światowych standardów współczesnej dydaktyki medycznej” – mówił Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Z kolei podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król podkreślił, że ważne jest to, aby „nowoczesne uczelnie miały nowoczesne narzędzia do prowadzenia nowoczesnej dydaktyki”.

 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi obecni w Centrum Symulacji Medycznej zostali zaproszeni do zwiedzania wnętrz budynku.

 

Centrum Symulacji Medycznej to obiekt o sześciu kondygnacjach z podziemnym parkingiem, szatniami, portierniami, pomieszczeniami administracyjnymi, technicznymi i gospodarczymi, salami wykładowymi, konferencyjnymi, prosektoryjnymi, salą operacyjną oraz pracowniami symulacji ALS/BLS, OIT, pediatrycznej, pielęgniarskiej, położniczej i stomatologicznej. To tutaj w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości, z udziałem pacjentów symulowanych i za pomocą narzędzi symulacyjnych kształcić się będą studenci lubelskiej uczelni medycznej.

 

Galeria zdjęć
 

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2019