Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

04.02.2019

NAWA: II edycja Polskich Powrotów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do 2 edycji programu „Polskie Powroty”.

 

Oferta grantowa skierowana jest do polskich badaczy pracujących na zagranicznych uczelniach i ma zachęcić naukowców do powrotu do kraju.

 

W ramach „Polskich Powrotów” finansowane będą:

  • wynagrodzenie powracającego naukowca,
  • wynagrodzenia członków grupy projektowej,
  • przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej.

 

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC + 01:00/Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej.

 

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątek stanowią:

  1. streszczenie projektu stanowiące część wniosku (w języku polskim),
  2. oświadczenia i pełnomocnictwa Wnioskodawcy oraz Powracającego Naukowca stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim),
  3. dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego/tytułu stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim lub łacińskim lub angielskim).

 

Więcej informacji o programie na stronach NAWA.   

 

Zachęcamy do kontaktu z Działem Nauki pod numerem telefonu:

81 448 50 33

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2019