Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

19.03.2019

Ogłoszenie konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

 

 • OPUS 17 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji.

 

 • PRELUDIUM 17 – to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł;

  Wnioski w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

  Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 roku

 

 • MOZART jest międzynarodowym konkursem na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5 mln zł. Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

  Nabór wniosków w konkursie MOZART jest ciągły. Wnioski składa się zarówno do NCN, jak i do FWF: wnioski krajowe składane są przez polskie zespoły naukowe za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, zaś wnioski wspólne składane są przez austriackie zespoły naukowe za pośrednictwem systemu ELANE.

  Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków. 

 

Wnioski w systemie OSF można udostępnić redaktorowi pomocniczemu w Dziale Nauki w celu sprawdzenia pod względem formalnym, najpóźniej 2 tygodnie przed zamknięciem naboru w NCN.

 

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

 • 448 50 32,
 • 448 50 30,
 • 448 50 33.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Więcej informacji na stronie NCN.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2019