Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

17.05.2019

Znamy kolejnych Liderów Nauk Farmaceutycznych

Dr Katarzyna Klimek z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie znalazła się w gronie laureatów VI edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych.

 

Wyniki Konkursu ogłoszono 14 maja podczas zorganizowanej po raz osiemnasty konferencji branżowej „Dzień Polskiej Farmacji”.

 

Jak czytamy na stronie internetowej organizatora przedsięwzięcia:


Doktorat dr Katarzyny Klimek „przedstawia nowy sposób wytwarzania syntetycznego rusztowania kostnego (Nowa metoda wytwarzania biokompatybilnego ceramiczno-polimerowego rusztowania kostnego dla medycyny regeneracyjnej).

 

Praca stanowi propozycję nowej metody wytwarzania biokompatybilnego materiału kościozastępczego, otrzymywanego według oryginalnej procedury. Opracowany materiał wykazuje bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, mechaniczne oraz biologiczne, co nie udało się w dotychczasowych, podobnych badaniach. Dzięki temu może być niezwykle przydatny do wykonywania biokompatybilnych implantów kostnych, które stanowią alternatywną dla medycyny regeneracyjnej strategię w leczeniu defektów kostnych.

 

(...) Za swoje osiągnięcia autorka otrzymała III miejsce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł”.

 

 

Medal Scientia Nobilitat dla Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie

 

Podczas wydarzenia reprezentowane przez laureatów konkursu wydziały otrzymały honorowe medale Scientia Nobilitat.

 

Medalem brązowym wyróżniono Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wyróżnienie odebrała prof. dr hab. Ewa Poleszak, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie oraz prof. dr hab. Grażyna Ginalska, promotor rozprawy dr Katarzyny Klimek.

 

Więcej:

Lider Nauk Farmaceutycznych

Na zdjęciu: Laureaci konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych Laureaci konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych Honorowe medale Scientia Nobilitat dla wydziałów reprezentowanych przez laureatów konkursu Honorowe medale Scientia Nobilitat dla wydziałów reprezentowanych przez laureatów konkursu

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2020