Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

01.08.2019

Podyplomowe studia uzupełniające dla osób wykwalifikowanych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Senatu Nr CCLXVI/2019 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zostały utworzone studia podyplomowe - „Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych”. Studia te realizowane będą w roku akademickim 2019/2020 od października 2019 roku w trybie niestacjonarnym (zjazdy weekendowe) i trwać będą dwa semestry (ogółem 224 godziny zajęć).

Program studiów został opracowany przez ogólnopolski zespół specjalistów i ekspertów z zakresu farmacji przemysłowej pod kierunkiem Prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej - Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej oraz zaakceptowany przez Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych. Program studiów umożliwi uzupełnienie wiedzy w zakresie aktualnych wymagań dla Osoby Wykwalifikowanej.

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się 2 września 2019 roku i trwać będzie do 20 września 2019 roku. Koszt studiów dla jednego słuchacza wynosi 4500 zł/semestr. Limit słuchaczy wynosi 50 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz długość stażu zawodowego. Studia zostaną uruchomione, gdy liczba przyjętych osób będzie wynosiła co najmniej 30.

 

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej

ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

tel. 81 448 70 00, 81 448 70 04

e-mail: dziekanat.farmacja@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020