Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.08.2019

Stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc realizowane na szwajcarskich uczelniach

Dział ds. Funduszy Europejskich informuje o możliwości uzyskania stypendium rządu szwajcarskiego (ogłoszenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej).

 

O stypendia na szwajcarskich uczelniach na rok akademicki 2020/21 mogą ubiegać się:

1. Doktoranci, urodzeni po 31 grudnia 1984, którzy uzyskali tytuł magistra lub równoważny stopień uniwersytecki przed dniem 31 lipca 2020 r.:

 

– stypendium na studia doktoranckie:

 • czas trwania: 12 miesięcy (od września) z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy w zależności od osiągniętych wyników w nauce

 • stypendium obejmuje miesięczną wypłatę w wysokości 1 920 CHF
   

– stypendium badawcze umożliwiające podjęcie badań w dziedzinie ich doktoratu lub specjalizacji medycznej:

 • czas trwania: Maksymalnie 12 miesięcy (od września); przedłużenie nie jest możliwe. Stypendium naukowe nie może zostać przedłużone na stypendium doktoranckie. Wnioski o przyznanie dotacji na pobyt krótszy niż 9 miesięcy nie będą traktowane priorytetowo, a wnioski o dotacje na pobyt krótszy niż 6 miesięcy zostaną odrzucone.
 • stypendium obejmuje miesięczną wypłatę w wysokości 1 920 CHF

 

2. Osoby z tytułem doktora będące na początku kariery naukowej, chcące prowadzić badania podoktoranckie (limit wieku nie obowiązuje – jedynie uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020):

 

– stypendium na staże postdoc:

 • czas trwania: 12 miesięcy (od września) bez możliwości przedłużenia,

Wnioski o przyznanie dotacji na pobyt krótszy niż 9 miesięcy nie będą traktowane priorytetowo, a wnioski o dotacje na pobyt krótszy niż 6 miesięcy zostaną odrzucone.
 

 • stypendium obejmuje miesięczną wypłatę w wysokości 3 500 CHF.

 

 

W skład wyżej wymienionych stypendiów wchodzą również:

 • Specjalny dodatek mieszkaniowy w wysokości 300 CHF (wypłacany jednorazowo na początku stypendium)
 • Roczna karta transportu publicznego
 • Usługi wsparcia oraz różne wycieczki, kolacje i wycieczki zorganizowane dla stypendystów szwajcarskiego rządu.

 

Wnioski o stypendium będą oceniane według trzech kryteriów:

 • Profilu kandydata
 • Jakości projektu badawczego
 • Synergii i potencjału przyszłej współpracy badawczej

 

Indywidualne wnioski wraz z listem od Profesora ze szwajcarskiej uczelni przyjmującej oraz CV Wnioskodawcy należy składać do 15 Listopada 2019r. do NAWA na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

 

 

Więcej informacji:

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020